Agile Days Istanbul 2

Agile Days Istanbul 2019

Kuvvetli içeriği ile ön plana çıkan Agile Days Istanbul 2019, katılımcılar ve konuşmacılardan çok iyi geri bildirimler almıştır.

Agile Days Istanbul 2018

İlk kez düzenlenmesine karşın yoğun katılım ve ilgi gören Agile Days Istanbul 2018 üç paralel salonda gerçekleşmiştir.
Agile Days Istanbul