İşbirliği

Tecrübelerimizi ve bilgiyi paylaşacağımız bir platform

Pusula

Çevikliğin doğru anlaşılması ve içselleştirilmesi

Katkı

Agile bilgi seviyesinin gelişmesi için her türlü katkıyı sunmak

Üretmek

Gözlem ve adaptasyona dayanan bilgi üretimi

Bağımsızlık

Herhangi bir kurumun tekelinde olmamak

Şeffaflık

Maksimum şeffaflık

Agile Buluşmalar
25
Agile Days Istanbul
1
Üyeler
2345
Çevik Liderler Raporu
1